Jag känner en båt

Renoveringsdagbok för 35-fots motorkryssare
Författare: Johan Tanner
Här kommer Johan dokumentera eventuella framsteg i projektet med att renovera en 35-fots motorkryssare (I PLYWOOD!), men framför allt ventilera den ackumulerade frustrationen som projektet kommer skapa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.