Jakten på röd november

Resedagbok från Moskva

Författare: Johan Tanner

denna sida fått oväntat stor spridning är alla namn utbytta mot fiktiva namn för att inte peka ut enskilda individer eller företag

Senast uppdaterad: 2002-11-21 22:11

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.